D.O fanart

[TRANS][FANART/COMIC] XIUMIN KYUNGSOO | TÔI THỰC MUỐN GIÃI BÀY

*Title: Tôi thực muốn giãi bày

*V-Trans & Edit: Ngọc Ngọc

*Note: Câu truyện là toàn bộ lí giải về tài khoản Instagram của Xiumin và D.O =))))))))

Bấm vào hình để được coi full size cho đã mắt nhé mấy bạn \m/

(more…)

Advertisements