Không phân loại

[TUYỂN DỤNG] AFE TEAM CẦN TUYỂN EDITOR/TRANSLATOR COMIC

AFE muốn làm việc cùng với những người tài giỏi nhất, nhiệt tình nhất và trung thực nhất không quan trọng họ ở lứa tuổi nào! Hãy thể hiện hết mình và làm những việc bạn có thể khi còn đam mê! 

 

1. Translator (Chỉ trans comic)

– Miêu tả công việc: Tìm một bộ truyện tranh yêu thích, dịch nó và gửi cho editor.

– Số lượng: 2 người

– Yêu cầu: 

* Nhiệt tình, yêu thích EXO và không bash cũng như thiên vị bất cứ couple nào khi làm việc

* Có khả năng dịch Anh- Việt (Ưu tiên Hàn- Việt và Trung- Việt)

* Có khả năng tìm các nguồn comic EXO

* Có khả năng làm việc nhóm (Làm việc với designer)

* Tuần trans ít nhất 1-2 bộ comic tùy theo độ ngắn dài

 

2. Editor (Chỉ edit comic)

– Miêu tả công việc: Nhận bài trans của translator và edit lại trên hình. 

– Số lượng: 2 người

– Yêu cầu: 

* Nhiệt tình, yêu thích EXO và không bash cũng như thiên vị bất cứ couple nào khi làm việc

* Biết sử dụng các phần mềm đồ họa để sửa và viết lời thoại trong comic (Sẽ được hướng dẫn thêm nếu chưa có kinh nghiệm)

* Có khả năng tìm các nguồn comic EXO

* Có khả năng làm việc nhóm (Làm việc với translator)

* Tuần edit ít nhất 1-2 bộ comic tùy theo độ ngắn dài

 

3. Form đăng kí (Bạn chỉ cần comment dưới post này)

– Tên (sẽ sử dụng khi trở thành thành viên chính thức)

– Email/ Facebook (ghi rõ đường link)/ Bất cứ mạng xã hội nào bạn đang sử dụng nhiều nhất

– Vị trí muốn làm

 

FROM AFE WITH LOVE ❤

 

 

Advertisements